Επικοινωνία
Τίτλος:
Ονοματεπώνυμο*:
Διεύθυνση:
Πόλη:
Χώρα*:
Πως θέλετε να επικοινωνήσουμε μαζί σας (εισάγετε τουλάχιστον ένα από τα πιο κάτω)*
Μέσο Email (παρακαλώ συμπληρώστε):
Μέσο τηλέφωνου (παρακαλώ συμπληρώστε):
Σχόλια:
*:Υποχρεωτικά πεδία συμπλήρωσης

 

Domochemica Co Ltd
info@domochemica.com.cy
http://www.domochemica.com.cy
 
Head Offices/ Warehouse/ Production Facilities:
2, Propylaeon Str., Strovolos Industrial Zone
P.O.Box 28928, 2084 Nicosia, Cyprus
Tel.: 22312710, Fax: 22420651

Limassol Branch:
52, Andrea Araouzou Str, Ypsonas Industrial area, 4150, Limassol, Cyprus
Tel.: 25387538, Fax: 25387539

print this page email this page
©2011, Domochemica Ltd  |   Design & Development by BDigital  |  Powered by WebStudio