Υφάσματα
Sika Wrap

Τα SikaWrap®-είναι υφάσματα με ίνες άνθρακα ή υάλου ή αραμιδίου, μονής ή διπλής διευθύνσεων, χαμηλού βάρους, για ξηρή ή υγρή μέθοδο εφαρμογής. Ενίσχυση κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος, τοιχοποιίας και ξύλου για αύξηση της καμπτικής και διατμητικής φέρουσας ικανότητας.

 

Συγκεντρωτικό Τεχνικό Έντυπο
SikaWrap 230-C

Πλεκτό ύφασμα με ίνες άνθρακα μονής διευθύνσεως, σχεδιασμένο για εφαρμογές δομητικής επέμβασης ως μέρος του συστήματος ενισχύσεων Sika®

Τεχνικό Φυλλάδιο
Κωδικός Όνομα Κατανάλωση
03.39.1025 SikaWrap 230 C (300mm) Αναλόγως εφαρμογής
03.39.1010 SikaWrap 230 C ( 600mm) Αναλόγως εφαρμογής
SikaWrap 300 C
Πλεκτό ύφασμα με ίνες άνθρακα μονής διευθύνσεως, σχεδιασμένο για εφαρμογές δομητικής επέμβασης ως μέρος του συστήματος ενισχύσεων Sika®
Τεχνικό Φυλλάδιο
Κωδικός Όνομα Κατανάλωση
03.39.1026 SikaWrap 300 C (300mm) Αναλόγως εφαρμογής
SikaWrap 600 C
Συρραμένο ύφασμα με ίνες άνθρακα μονής διευθύνσεως, σχεδιασμένο για εφαρμογές δομητικής επέμβασης ως μέρος του συστήματος ενισχύσεων Sika®.
Τεχνικό Φυλλάδιο
Κωδικός Όνομα Κατανάλωση
03.39.1027 SikaWrap 600 C ( 300mm ) Αναλόγως εφαρμογής
03.39.1028 SikaWrap 600 C (610 mm ) Αναλόγως εφαρμογής
SikaWrap 900 C
Συρραμένο ύφασμα με ίνες άνθρακα μονής διευθύνσεως, σχεδιασμένο για εφαρμογές δομητικής επέμβασης ως μέρος του συστήματος ενισχύσεων Sika®.
Τεχνικό Φυλλάδιο
Κωδικός Όνομα Κατανάλωση
03.39.1036 SikaWrap 900 C (300mm) Αναλόγως εφαρμογής
SikaWrap 930 G

Πλεκτό ύφασμα με ίνες υάλου μονής διευθύνσεως, σχεδιασμένο για εφαρμογές δομητικής επέμβασης ως μέρος του συστήματος ενισχύσεων Sika®

Τεχνικό Φυλλάδιο
Κωδικός Όνομα Κατανάλωση
03.39.1040 SikaWrap 930 G ( 600mm ) Αναλόγως εφαρμογής
SikaWrap FX50 C

Κορδόνι από ίνες άνθρακα για δομητική σύνδεση και αγκύρωση των συστημάτων ενίσχυσης SikaWrap® .

 

Τεχνικό Φυλλάδιο
Κωδικός Όνομα Κατανάλωση
03.39.1050 SikaWrap FX50 C Αναλόγως εφαρμογής
Υφάσματα
Ελάσματα
Ρητίνες
print this page email this page
©2011, Domochemica Ltd  |   Design & Development by BDigital  |  Powered by WebStudio