Υπερρευστοποιητές

 

Plastiment 15

Το Plastiment 15 είναι υπερρευστοποιητής σκυροδέματος με ευρύ φάσμα εφαρμογών.

Τεχνικό Φυλλάδιο
Κωδικός Κατανάλωση Συσκευασία
03.30.0107 0.2-0.8 % κατά βάρος τσιμέντου 20 kg
03.30.0105 0.2-0.8 % κατά βάρος τσιμέντου 240 kg
03.30.0106 0.2-0.8 % κατά βάρος τσιμέντου BULK (1140 kg)
SikaPlast 250

To SikaPlast 250 είναι πολλαπλων χρήσεων υπερρευστοποιητής , ιδαιτέρως κατάλληλος για μονάδες παραγωγής σκυροδέματος. Επιπλέον προσφέρει υψηλή μέιωση νερού και συντελεί στην παραγωγή βελτιωμένου μείγματος σκυροδέματος.

Τεχνικό Φυλλάδιο
Κωδικός Κατανάλωση Συσκευασία
03.30.0400 0,5 - 2,0% κατά βάρος τσιμέντου 20 Kg
Sika ViscoCrete Techno - 10
Το Sika ViscoCrete Techno - 10 είναι ένας νέας γενιάς ισχυρός υπερρευστοποιητής για σκυρόδεμα υψηλών απαιτήσεων.Είναι βασισμένο στην τεχνολογία πολυκαρβοξυλικών πολυμερών.
Τεχνικό Φυλλάδιο
Κωδικός Κατανάλωση Συσκευασία
03.30.0280 0,3 - 2,0 % κατά βάρος τσιμέντου 20 Kg
Domomix PR 375

Υπερρευστοποιητής για σκυρόδεμα με επιβραδυντική δράση και διατήρηση της εργασιμότητας.

Τεχνικό Φυλλάδιο
Κωδικός Κατανάλωση Συσκευασία
05.05.0072 0.2 - 1.2 % κατά βάρος τσιμέντου 20 ltr
05.05.0074 0.2 - 1.2 % κατά βάρος τσιμέντου 200 ltr
05.05.0075 0.2 - 1.2 % κατά βάρος τσιμέντου 1000 ltr
Plastocrete N

Το Plastocrete N είναι πρόσμικτο σκυροδέματος που ενεργεί ως στεγανοποιητικό μάζας, καθώς και σαν ρευστοποιητής. Χρησιμοποιείται γενικά σε κατασκευές σκυροδέματος και ειδικά σε κατασκευές που περιέχουν ή προσβάλλονται από νερό.

Τεχνικό Φυλλάδιο
Κωδικός Κατανάλωση Συσκευασία
03.30.0118 0.5% κ.β.τ. 20 kg
03.30.0120 0.5% κ.β.τ. 220 kg
03.30.0130 0.5% κ.β.τ. 1080 Kg
Sikament 150 S
Το Sikament® 150 S είναι υπερρευστοποιητής μεγάλου φάσματος εφαρμογών.  Ενεργεί ως ρευστοποιητής σε μικρή δοσολογία και ως υπερρευστοποιητής σε μεγάλη δοσολογία, διευκολύνοντας τη σκυροδέτηση και την παραγωγή ποιοτικού σκυροδέματος.
Τεχνικό Φυλλάδιο
Κωδικός Κατανάλωση Συσκευασία
03.30.0036 0.2-1.2 % κατά βάρος τσιμέντου 20 kg
03.30.0035 0.2-1.2 % κατά βάρος τσιμέντου 240 kg
03.30.0040 0.2-1.2 % κατά βάρος τσιμέντου BULK (1140 kg)
Sikament 240

Το Sikament 240 είναι υπερρευστοποιητής για ανθεκτικό σκυρόδεμα πολύ υψηλών αντοχών. Για έργα ειδικών απαιτήσεων, όπως γέφυρες και σήραγγες.

Τεχνικό Φυλλάδιο
Κωδικός Κατανάλωση Συσκευασία
03.30.0058 0.5-2.0 % κατά βάρος τσιμέντου 20 kg
03.30.0060 0.5-2.0 % κατά βάρος τσιμέντου 250 kg
03.30.0062 0.5-2.0 % κατά βάρος τσιμέντου IBC 1200 kg
Sika Viscocrete 3000
Το Sika ViscoCrete 3000 ανήκει στους 3ης γενιάς υπερρευστοποιητές και είναι βασισμένο στην τεχνολογία πολυκαρβοξυλικών πολυμερών.
Τεχνικό Φυλλάδιο
Viscocrete: Τεχνολογία για Παραγωγή Αυτοσυμπυκνούμενου Σκυροδέματος
Κωδικός Κατανάλωση Συσκευασία
03.30.0307 0.3-2.0 % κατά βάρος τσιμέντου 20 kg
03.30.0308 0.3-2.0 % κατά βάρος τσιμέντου 200 kg
03.30.0310 0.3-2.0 % κατά βάρος τσιμέντου BULK (1000 kg)
Sika Viscocrete 4000
Το Sika Viscocrete 4000 είναι ένας πολύ ισχυρός υπερρευστοποιητής βασισμένος στην τεχνολογία πολυκαρβοξυλικών πολυμερών, με ιδιότητες μακράς εργασιμότητας. Κατάλληλο για Self Compacting Concrete.
Τεχνικό Φυλλάδιο
Viscocrete: Τεχνολογία για Παραγωγή Αυτοσυμπυκνούμενου Σκυροδέματος
Κωδικός Κατανάλωση Συσκευασία
03.30.0325 0.2-2.0 % κατά βάρος τσιμέντου 20 kg
03.30.0320 0.2-2.0 % κατά βάρος τσιμέντου 220 kg
03.30.0330 0.2-2.0 % κατά βάρος τσιμέντου BULK (1000 kg)
Υπερρευστοποιητές
Στεγανοποιητικά Μάζας
Επιβραδυντές Σκυροδέματος
Ειδικά Πρόσθετα Σκυροδέτησης
Ρυθμιστικά Πρόσθετα Κονιαμάτων Τσιμέντου
Ίνες
print this page email this page
©2011, Domochemica Ltd  |   Design & Development by BDigital  |  Powered by WebStudio